Integritetspolicy

Vi på Pokerevent Sweden AB värnar om din personliga integritet och följer strikta regler för att skydda dina personuppgifter. Nedan följer information om hur vi samlar in, lagrar och använder din information.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv ger oss. Detta kan inkludera namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Vi samlar också in information om dina köp och eventuella kundtjänstärenden.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras i en säker databas och endast behörig personal har tillgång till dem. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig eller enligt lag.

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna behandla dina beställningar, leverera produkter och tjänster, samt hantera eventuella reklamationer eller kundtjänstärenden. Vi kan också använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig angående relevanta produkter, erbjudanden eller nyheter. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från vår utskickslista.

Delning av personuppgifter

Vi delar aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Vi kan däremot behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att kunna leverera produkter eller tjänster till dig.

Rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig, samt begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller att dina personuppgifter raderas. Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära att behandlingen begränsas.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på info@pokerevent.se

Uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår hemsida.