Regler och struktur

Regler gällande SM i Chicago

Då detta är en SM-disciplin med insats, vinstpengar, titel och trofé måste vissa regler tillämpas. Målsättningen är att försöka hitta turneringsregler som låter hela bordet vara delaktigt med uttalade roller som har större ansvar under spelets gång. Det är mycket möjligt, kanske mycket troligt, att den här Chicagovarianten skiljer sig från det du är van vid. Men läs första två  meningarna så förstår du varför du varför det kan vara så.

Läs igenom reglerna, var tydlig när du agerar och framför allt – håll god ton och var ödmjuk när du spelar Chicago, det bästa pokerspelet någonsin.

Spelet bygger på ärlighet. Om misstag eller direkt fusk sker finns det konsekvenser. Vid misstag så får man poängavdrag, vid fusk blir man diskvalificerad och får inte insatsen tillbaka. Odiskutabelt. 

Strategitänk är en del av spelet, collusion är inte tillåtet och anses vara fusk.

Flöde och roller

1. Spelet spelas max 4-handat och minst 3-handat.
2. Varje bord spelar 3 omgångar. Med omgång menas ett spel till 52p då en vinnare koras.
3. Spelarna runt bordet äger poängräkningen och kontrollfunktionen över spelets gång. Det är spelarnas ansvar att ha koll på varandras byten, öppna kort osv.
4. En spelare är inte skyldig att tala om hur många kort eller vilka/vilket öppna kort denne har bytt till sig.
5. Bordet kommer överens om gemensam poängräknare s.k. revisor för hela spelomgången.
6. Ansvaret att vara dealer roterar klockvis, spelaren till höger om dealern kuperar alltid, cutcard och dealerknapp skall alltid användas.

Säte, byte och poäng

7. Sätet är baserat på lottning, ny lottning vid varje omgång. De 2 bästa spelarna från ett bord går vidare till en ny omgång samma dag. Dag 2 går endast spelaren med flest poäng vidare.
8. 1:an får 20p, 2:an får 12p, 3:an får 8p, 4:an får 5p varje omgång s.k. Omgångspoäng. Revisorn måste skriva ner alla poäng och spara protokollet för varje omgång.
9. Revisorn måste använda sig av streck för varje poäng i protokollet och klumpa ihop block om 5p (staket). Detta kommer att framgå av protokollmallen vid turneringen.
10. Revisorn måste ha en cirkel runt namnet på de spelare som sagt Chicago, detta för att säkerställa att en spelare har sagt Chicago.
11. Vid lika poäng efter 3 omgångar avgörs en vinnare genom; totala poängställningen av givarna; antal vunna chicago; särspel mellan de berörda spelarna, 3 givar, Chicago får ej sägas under särspel.
12. Varje spelare får 5 kort och får byta 3 ggr och max 4 kort per gång. Byter man ett kort är det öppet byte, dvs först får spelaren ett öppet kort väljer spelaren att inte ta det kortet får spelaren ett stängt kort.
13. Alla spelare måste ha kastat korten i mucken före något byte får ske.
14. För att undvika misdeal och medvetna/omedvetna missförstånd från spelarnas sida skall bytena ske genom att spelare muckar de kort de inte vill ha framför sig, dealern byter dessa kort mot nya. När hela bytet har genomförts får spelarna ta upp sina kort. Sker detta inte på rätt sätt och det blir fel i bytena är detta dealerns ansvar och denne får poängavdrag med 3 poäng per ”fel” antal kort såvida dealern inte har köpstopp.
15. Nr 14 tillämpas även vid fel i byte av öppet kort situationer. Ex. om en spelare vill ha två kort men dealern tror att det är ett kort och visar ett öppet kort räknas det som fel. Det kortet ska blandas in i kortleken, poängavdrag (om möjligt) ska ske och nya kort ska delas ut. Dvs. spelaren får inte behålla det öppna kortet och ta ett stängt för att fylla upp sitt byte.
16. Saknas det kort att dela ut vid sista bytet måste dealern ta från mucken, blanda om och dela ut från muckhögen.
17. Efter byte skall sidopoäng redovisas i turordning, klockvis. En spelare behöver inte säga exakt vilket par, 2 par, triss osv. denne har förrän det verkligen behövs. Dock får en spelare absolut inte ljuga om sin hand vid poängräkning. En spelare får heller inte fiska tom, ex. låtsas ha ett par för att söka efter information om vilket par en annan spelare har. Det anses vara fusk.
18. En spelare som har köpstopp, gäller omedelbart vid 45 sidopoäng eller över, får inte byta kort. Om spelaren byter till sig nytt/nya kort åker den spelaren direkt ner till 0p, eventuell Chicago kvarstår och rundan fortsätter med byten och utspel för alla. Det är tillåtet för dealern att fråga den spelare som har köpstopp om denne önskar göra byte, man får fiska..
19. Revisorn måste skriva i poängen för hela omgången, även om vinnaren får över 52p.
Poängberäkning enligt följande:
Ett Par = 1 poäng
Två Par = 2 poäng
Triss = 3 poäng
Stege = 4 poäng
Färg = 5 poäng
Kåk = 6 poäng
Fyrtal = 8 poäng eller nollning av motståndare.
Straight Flush = Utgång med 52 poäng oavsett om man sagt Chicago eller inte och motståndarna behåller sina poäng.
Royal Straight Flush = Utgång med 52 poäng och nollning av samtliga motståndare.

Om två spelare har samma Straight Flush eller Royal Straight Flush gäller ranking av färger i följande ordning: 
Hjärter, är högst
Spader
Ruter
Klöver, är lägst

Vunnet sista stick 5p – utgång sista stick med en 2:a 10p
Chicago vunnen 15p
Chicago bruten minus 15p och den spelare som bryter Chicago får 10p
Köpstopp, omedelbart vid 45p
Utgång 52p eller över
Man kan inte hamna på minus, man kan inte ha sämre än 0.
Om flera spelare har samma sidopoäng när spelet avslutas går den högre placeringen till den spelare som har haft flest vunna Chicago och om bägge spelarna har lika även där delas omgångspoängen mellan spelarna.

Chicago

20. En spelare får säga ”Chicago” när denne har minst 15p och man måste ha sagt ”Chicago” minst en gång i en omgång för att kunna vinna omgången. Man får säga Chicago hur många gånger man vill under en omgång.
21. Den som kommer till 52p eller över OCH inte har sagt Chicago har per automatik förlorat omgången omedelbart och sitter ute tills resten av spelarna spelar klart omgången. Man är diskad och får inget omgångspoäng.
22. Den som har 15p och över har rätt att säga Chicago, när sista bytet har gjorts frågar revisorn, berättigade spelare i turordning, klockvis, efter Chicago aspiranter: ”Säger du Chicago?” Om svaret är ja eller nej så står det dvs. en spelare får inte ta tillbaka ordets betydelse i spelet.
23. Spelaren som har sagt Chicago påbörjar då stickspelsomgången kallat utspel och måste vinna varje stick för att ha klarat av Chicagokravet. Inga andra sidopoäng än +15, -15 eller +10 delas ut när någon har sagt Chicago.
24. Om en spelare kan bryta någons Chicago kan man välja att göra det, men man måste inte. Det är den som först bryter Chicago som får tillgodoräkna sig 10p, inte den som har högst kort i det specifika sticket. På protokollet markerar revisorn de spelare som sagt Chicago genom att ringa in namnet, för
varje vunnen Chicago skall dessutom aktuella spelaren få en stjärna intill sitt namn. UTSPEL
25. Om ingen har sagt Chicago börjar spelaren till vänster om dealern utspelet.
26. Vid utspel gäller att man följer färg när man kan och sakar kort när man inte kan. Om man sakar fel färg fast man kan följa rätt färg och det inte åtgärdas innan nästa spelare har lagt sitt kort får den felande spelaren sin hand dödförklarad och får inte spelare vidare utspelet. Dock får spelaren eventuell sidopoäng för sin hand. Vinnaren är den som följt färg i sista stick och som inte har varit den felande spelaren.
27. Den spelare som vinner sista sticket får 5p, går spelaren ut på en 2:a belönas det med att spelaren får 10p, vare sig man vill eller inte.
28. Spelare som får 52p eller över och som inte har sagt Chicago förlorar omgången omedelbart och får 0 poäng i omgångspoäng och sidopoäng. Man blir diskad. De andra som är kvar i spelet spelar klart omgången och får respektive poäng för de tre platserna.
29. Vid utspel ska korten läggas ut så att motspelare kan se lagda kort.

Utgång

30. Spelare som får 52p eller över vinner omgången som avslutas. Det gäller även om det sker i något av bytena.
31. Revisorn måste skriva ner alla poäng som delas ut fram tills omgången avslutas, detta för att poängen kan ha en viktig betydelse under avgörande omgång.

Turneringsledning

32. Vid situationer som inte bordet kan lösa tillkallas turneringsansvarige (TL) vars beslut är odiskutabelt. Beslut kommer alltid att tas för att skydda; spelare som inte är delaktiga i spelet; spelets natur; spelare inblandade i situationen. I den ordningen, i alla lägen. Beslut om lösning och påföljd är godtyckligt sett från TL:s perspektiv. 

Reglerna antas ha lästs och förståtts när man har satt sig vid bordet för att spela, inga tolkningsfrågor eller tillämpningar är diskutabla under spelets gång. Däremot efter turneringen är avklarad kan man alltid diskutera för att försöka optimera regelverk.
Dag 1 – 2 heat á 3 omgångar, topp två* från varje bord går vidare till Dag 2, 64p->32p->16p
Dag 2 – 2 heat á 3 omgångar, topp två från heat 1 går vidare, vinnaren från varje bord går till A-final och tvåan från varje bord går till B-final, 16p->8p-> 4/4 a/b final

*är det tex 5 spelare reggade går vinnaren från respektive bord vidare och de övriga får spela om två platser till i en ny match.

Regler gällande SM i Lagpoker

Antal spelare, stack och seating

ANTAL SPELARE/STACK/SEATING
-Ett lag ska bestå av minst 3 och max 6 spelare. Dessa spelare/lagmedlemmar skall vara namngivna innan turneringsstart och vara samma spelare under hela turneringen.
-En lagkapten som är den kanaliserande parten mellan TD och lag ska presenteras innan turneringsstart. Lagkapten får inte ändras under turnering såvida inte särskilda skäl föreligger. Vad som är acceptabla skäl avgör TD, godtyckligt.
– Om ett lag får ett avhopp i själva turneringsspelet och endast har 2 spelare kvar skall den stack som inte har spelare blinda som vanligt.
– Laget har 3 stackar/platser att förfoga över hela turneringen. Så länge stackarna lever. Om en stack bustar har man inte rätt att behålla den platsen, ingen överföring (se nedan) får alltså ske så att man kan behålla platsen.
– När det bryts ner till 2 bord och ett lag har 3 stackar kvar får den stack som kommer från ett bord som bryts:
1) Vila i en blindsperiod, dvs. inte användas alls
2) fördelas mellan de två övriga stackarna som man önskar
3) slås ihop med en av de övriga stackarna.
Har stacken vilat en blindsperiod skall stacken hanteras enligt övriga alternativ ovan under överseende av TD.

Taktiksnack, stacköverlåtelse och byte av spelare

– Mellan varje blindsnivå ges lagen möjlighet till taktiksnack i två minuter. TD annonserar detta. Under pågående spel får inget taktiksnack ske.
– Laget har rätt att överlåta 10% (inte mer inte mindre, avrundas neråt) från en stack (sugardaddy) till en annan (golddigger) under taktiksnack. Att en överlåtelse skall ske måste tydligt aviseras till TD innan det sker. TD skall annonsera att en överlåtelse sker och mellan vilka lagmedlemmar det gäller.
Ex: ”Överlåtelse – Lag Fisk, från XX bord 1 till YY bord 3” De 10% räknas fram av dealern på sugardaddyns bord.
– Vid varje taktiksnack får spelare byta till ny stack, detta behöver inte aviseras av TD, dock måste spelarna sitta ner vid den stack dom ska representera när hålkorten delas ut. Enligt normal TDA, det andra kortet.

Timeout

– Varje lagkapten får 2st timeout kort som kan användas under spelets gång.
– När en spelare ropar ”Time out” – står det. Dealern upprepar det och allt spel pausas omedelbart.
Lagkapten måste ge TD ett av sina timeout kort.
Om timeout begärande laget inte har något timeout kort kvar ges laget en varning och vid upprepade
förseelser ges bestraffning enligt alternativ under rubriken ÖVRIGT.
– Laget har rätt till en pow pow på 60 sekunder när timeout är begärt. Detta timeas av TD när laget är
samlat, eller när TD anser att räkning kan starta, vid den hand som timeouten gäller.
Om laget som begärt timeout inte agerar inom den perioden räknas den specifika handen död och
foldas.
– När det är 2 bord kvar delas det ut ytterligare 2st timeout kort till de kvarvarande lagen. 

Antal spelare per bord / Finalbord 

– Antal seat per bord styrs av antal anmälda lag. Finalbord spelas max niohandat.
– Bord bryts så fort det är nödvändigt och möjligt.
– Endast 1 stack per lag per bord, så långt det är möjligt. Sker en krock p.g.a. bordsbrytning är ambitionen att snarast flytta en lagmedlem/stack till ett annat bord när det är möjligt.
– Storlek på Finalbord/Master Table beslutas av TD när antal lag är reggade.
– När Master Table är igång får laget byta spelare när deras spelare har knappen. 

Övrigt

– Disciplinens karaktär ska föregås av god kamratanda och alla beslut som TD tar är för att skydda spelare som inte är med i den aktuella situationen, spelets karaktär och den svagare parten i situationen. 
– TD tar beslut baserat på situationen och alla beslut grundar sig i den TDA som gäller för platsen för disciplinen utom vid de tillfällen TD:n anser att det är försvarbart med andra konsekventa beslut. 
– Disciplinera åtgärder i TD:s arsenal är:
1) Varning
2) Bestraffning*
*Bestraffning kan innebära att en eller flera spelare i laget får sitta ut i 10min -> sitta ut i 20min -> diskvalificering. Det sistnämnda innebär att 
markerna tillhörande bestraffade spelare fördelas ut till de kvarvarande spelarna vid det aktuella bordet. 
– TD kan diskvalificera spelare/lag som bestraffning utan att följa bestraffningsskalan om det kollektiva beteendet i laget är destruktivt för spelet. Vid diskvalificering återbetalas ej del av inköp

 

* Den här sidan kan komma att uppdateras vartefter mer information kommer. Reglerna kommer ej ändras.